قبل اختراع الرادار

Description:
                             cid:3.1197872361@web54103.mail.re2.yahoo.com
Detecção de aeronaves Antes do Radar …

Aposto que nenhum de vocês já viu isso antes.

Como os ataques aéreos foram detectados antes de radar …
Acústicas dos velhos tempos aparelhos auditivosDescription:
cid:2.1869377508@web83811.mail.sp1.yahoo.com

Description:
                             cid:3.1869377508@web83811.mail.sp1.yahoo.com
ORELHAS ACÚSTICAS

Description:
                             cid:4.1869377508@web83811.mail.sp1.yahoo.com

Description:
                             cid:5.1869377508@web83811.mail.sp1.yahoo.com
Description:

 cid:6.1869377508@web83811.mail.sp1.yahoo.com
Description: 

                             cid:7.1869377508@web83811.mail.sp1.yahoo.
Description: 

 cid:8.1869377508@web83811.mail.sp1.yahoo.com
Description:
                             cid:9.1869377508@web83811.mail.sp1.yahoo.com

Description: 

              cid:10.1869377508@web83811.mail.sp1.yahoo.com

ORELHAS ACÚSTICASC ALEMÃS
Description:
                             cid:11.1869377508@web83811.mail.sp1.yahoo
Description: 

                             cid:12.1869377508@web83811.mail.sp1.yahoo.com
ACOUSTIC “EARS”
BEFORE RADAR – ON WHEELS 

Description:

                           cid:13.1869377508@web83811.mail.sp1.yahoo.com
Description: 

                             cid:14.1869377508@web83811.mail.sp1.yahoo.com
Description:
                             cid:15.1869377508@web83811.mail.sp1.yahoo.com
ACOUSTIC “EARS”
BEFORE RADAR – ENGLAND 

Description: 

                             cid:16.1869377508@web83811.mail.sp1.yahoo.com
Description:

 cid:17.1869377508@web83811.mail.sp1
                             .yahoo.com
Description:

 cid:18.1869377508@web83811.mail.sp1.yahoo.com

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *